Væksthormon – Somatotropin

Kroppen er opbygget af forskellige celler, som er specialiserede til at udføre bestemte funktioner. Specialiseringen og arbejdsfordelingen mellem cellerne kræver en samordning af aktiviteterne i de forskellige celletyper. I organismen…

0 kommentarer

KIS

Keep it simple… Når jeg arbejder med klienter er der en ting der er afgørende for succes – Nemlig at holde alt simpelt og let. Det handler ikke om, at…

0 kommentarer