Hypertrofi-Fase: Guns

I min planlægning af programmer skifter Jeg altid imellem 2 slags faser – Accumulation (Hypertrofi) og Intentification (Styrke) (ACC / INT). Gentagelserne i disse faser tilpasses efter klients overordnede mål…

0 kommentarer

Væksthormon – Somatotropin

Kroppen er opbygget af forskellige celler, som er specialiserede til at udføre bestemte funktioner. Specialiseringen og arbejdsfordelingen mellem cellerne kræver en samordning af aktiviteterne i de forskellige celletyper. I organismen…

0 kommentarer