You are currently viewing Motion i arbejdstiden betaler sig

En ny undersøgelse understøtter det, mange af os allerede vidste: Træning på arbejdspladsen forbedrer mere end bare helbred og trivsel. Det reducerer både (korttids)sygefraværet og øger produktiviteten i medarbejderstaben.

Hvad har forskerne undersøgt?

Just Bendix Justesen har undersøgt effekten af træning i arbejdstiden. Forsøgspersonerne var 400 kontoransatte i den offentlige og private sektor og forsøgsperioden var to år.

I forsøget trænede halvdelen af de ansatte én time ugentlig med idrætsstruderende fra SDU, mens den anden halvdelen ikke trænede som en del af projektet.

Hos de, der træede, var både blodtryk og kondition forbedret markant, men det mest imponerende var (korttids)sygefraværet; det faldt med 56%. Produktiviteten blev samtidig øget med 10%. De, der ikke trænede, oplevede ingen målbare forandringer.

Skal implementeres seriøst

Desværre bliver træningsaktiviteter på arbejdspladserne alt for sjældent implementeret godt. Det er ikke nok blot at hyre sundhedsfolk (instruktører og lignende), påpeger Just Bendix Justesen. Det kræver decideret projektledelse og faglig fokus på implementering.

Fokus på ambassadører i virksomheden kan være med til at gøre træningen til en mere naturlig del af arbejdsugen, men det kræver også opbakning fra ledelsen og mellemlederne. Deres ansvar er blandt andet at udstikke mål og rammer, men også støtte medarbejderne løbende og skabe kultur omkring træningen.

Foregår disse aktiviteter ikke, ses det ofte, træningen dør ud.

Kilde:

https://www.sdu.dk/Flexpaper/aspnet/Flex_document.aspx?doc=/sitecore/media%20library/Files/epage/Nyheder/Nyviden/2015/Low%20Viden%2062015pdf?sc_database=web

Skriv et svar