You are currently viewing Hvordan påvirker styrketræning din dødelighed?

Hvordan påvirker styrketræning din dødelighed?

Jeg har tidligere skrevet om, hvordan højintens konditionstræning nedsætter risikoen for kræft betydeligt (Artikel). Men hvordan påvirker styrketræning mon så dødeligheden? Det har nogle forskere undersøgt gennem spørgeskemaundersøgelser blandt næsten 100.000 styrketrænende personer.

Hvad gjorde forskerne?

Selve datagrundlaget var besvarelser fra 99.713 voksne personer,som blev fulgt i perioden 2016-2022. På baggrund af denne data udregnede forskerne den samlede dødeligheds-risiko og styrketrænings påvirkning af denne. Forskerne tog højde for demografi, livsstil og andre faktorer relateret til øget dødelighedn.

Hvad fandt de ud af?

Sammenlignet med personer, som hverken styrketræner eller dyrker moderat til kraftig konditionstræning, reducerede styrketræning risikoen for dødelighed af alle årsager samt dødelighed som følge af cardiovaskulære sygdomme med omkring 9%. Forskerne justerede denne risiko for moderat og intent konditionstræning, da dette ellers ville formodes at trække tallet op.

De personer, som ikke styrketrænede, men dyrkede moderat og kraftig konditionstræning havde derimod en 32% lavere dødelighed af alle årsager. Dyrkede personerne både cardio og styrketrænede, steg dette til til 41%.

Dog så forskerne ingen sammenhæng mellem styrketræning og moderat til kraftig konditionstræning og en lavere cancer-dødelighed, hvilket selvfølgelig er spændende, da førnævnte undersøgelse omkring højintens konditonstræning netop pegede på, at denne form for konditionstræning nedsatte risikoen markant. Læg her mærke til, at “kraftig” og “højintens” konditionstræning ikke er det samme. Højintens er markant hårdere end kraftig, som kunne være:

  • Hiking/Vandreture op ad bakker
  • Løb
  • Banesvømning
  • Tennis
  • Cykel +16 km/t
  • Sjippetov
  • jumping rope.

 

Konklusion

Styrketræning og moderat til kraftig konditonstræning ser ud til at reducere den samlede dødelighed og cardiovaskulære dødelighed, men ikke cancerdødeligheden. Her lader det til, der skal skrues markant op for pulsen.

Samtidig gælder det, at dødeligheden falder markant mere, såfremt du både styrketræner og dyrker konditionstræning i stedet for blot én af disse.

Kilde: https://bjsm.bmj.com/content/56/22/1277

Skriv et svar