You are currently viewing Mødres aktivitetsniveau afhænger af deres børn

De fleste forældre kender det: Det er svært at nå motions-anbefalingerne på daglig og ugentlig basis, når man har børn.

Og for kvinder er det måske endnu sværere. Mere end 50% af mødrene i Storbritannien har i hvert fald svært ved at nå anbefalingerne, når det kommer til ugentlig (og daglig) motion. Især hvis du har små børn.

Forældre er mindre aktive end ikke-forældre

Det kommer måske kun som en overraskelse for ikke-forældre, men sådan forholder det sig.

Og selvom forskning viser, at fysisk aktivitet kan gøre det nemmere at klare de daglige gøremål forbundet med at have børn – Sker det desværre sjældent.

Forskere fra Cambridge og Southampton har nemlig fundet frem til, at under halvdelen af alle mødre får nok motion, hvis man kigger på anbefalingerne. Da motion er med til at nedsætte risikoen for en række livsstilssygdomme og sørger for at opretholde en sund vægt (og et godt mentalt helbred), er det selvsagt noget skidt. For at finde frem til dette undersøgte forskerne data fra 848 kvinder, som alle deltog i UK Southamptons kvindeundersøgelse. Kvinderne var mellem 20-34 år gamle og blev en del af forsøget mellem 1998 og 2002. Alle fik de accelerometre til at måle deres fysiske aktivitet, hvilket selvfølgelig giver noget usikkerhed, da kvinderne kunne glemme disse.

Under halvdelen af alle mødre motionerer “nok”

De mødre, hvis børn var i folkeskolealderen, dyrkede i gennemsnit fysisk aktivitet i 26 minutter dagligt, mens de, der havde yngre børn, dyrkede fysisk aktivitet i cirka 18 minutter dagligt.

Såfremt mødrene havde mere end ét barn, faldt niveauet til 21 minutter. Samtidig sås det, at mødre med flere børn under fem år faktisk dyrkede mere lav-intens aktivitet end dem med børn i skolealderen.

Under halvdelen af mødrene dyrkede således den anbefalede mængde af fysisk aktivitet, som er 150 minutter per uge – svarende til 22 minutter dagligt – uanset alderen på deres børn.

Hvorfor dyrker mødrene ikke mere motion?

Årsagerne er mange og din forklaring er lige så god som min. Men der sker noget med folks liv, når de får børn. Og selvom der er lige så mange timer i døgnet, ændres spillereglerne, fordi du lige pludseligt oplever at blive sat i anden række – børnene kommer altid først.

En af forskerne påpeger, hvordan forældre-opgaverne kan ende med at blive altoverskyggende/optage al tid. Det kan gøre det svært at finde tid til at være aktiv. Og her er det ret normalt, at fysisk aktivitet ofres som en af de første ting. For mødre bliver det derfor ofte meget lavintens fysisk aktivitet såsom daglige gøremål, lege og gåture.

Når børnene så starter i skole og bliver mere selvstændige, åbner det oftest op for flere muligheder for selv at dyrke motion. Derudover er det for nogle muligt at dyrke motion sammen med børnene eller tage cyklen på arbejde i stedet for bilen. Eller måske du bare har det bedre med at bruge tid væk fra børnene på dig selv.

Tag dig sammen, mand – du bærer en del af ansvaret!

Alle studier viser, at motion måske er det sidste, vi bør droppe. Når det er sagt, så er det ikke lige nemt for alle at få dyrket motion med små børn.

I stedet for at udskamme mødre eller påpege, hvor sundt det er at dyrke motion, bør fokus i stedet være på at gøre det nemmere for mødre at dyrke motion.

Nu tænker du nok men “hvad kan jeg så gøre som mand?”. Men faktisk bærer du en kæmpe del af ansvaret for, at din partner får mulighed for at dyrke sig selv (og dermed motion). Og det betyder, at du bærer en stor del af ansvaret for hendes – og jeres – sundhed og velbefindende.

Så gør noget godt for din partner; giv ham/hende tid og plads til at dyrke sig selv – det kommer kun positivt tilbage for såvel jer, som for jeres børn.

 

Kilde: https://www.sciencedaily.com/releases/2022/11/221116150635.htm

Skriv et svar