You are currently viewing Personlig træning sikrer langvarig succes

Personlige trænere har en tendens til at tale deres produkt (altså personlig træning) op. Egentlig gælder det vist alle professioner; man skal jo give folk en grund til at købe et produkt eller en ydelse. iPhone solgte jo ikke sig selv.

Men der findes faktisk et studie, der viser, at personer som deltager i 1-til-1 personlig træning oplever bedre og først og fremmest holdbare resultater. Det gælder både i forhold til at ændre adfærd, men også i forhold til at øge sin fysiske aktivitet.

Men hvad viste studiet så, der gør, at du måske bør overveje personlig træning?

Selve studiet

Helt grundlæggende var der 129 deltagere i studiet, som alle fik tildelt en personlig træner i 10 uger. Før og efter de 10 uger blev de screenet for en masse psykologiske faktorer (parathed til at ændre adfærd, hvor forberedte de var og så videre).

Her så man, at stort set alle deltagere (på nær de, der scorede maks før undersøgelsen) ændrede deres adfærd positivt og forblev mere fysisk aktive efterfølgende.

Kigger man kun på de, der ikke scorede maks før undersøgelsen, var det faktisk 73% af deltagerne, som oplevede en positiv udvikling i forhold til adfærd og fysisk aktivitet.

Så på kort sigt virker personlig træning. Men hvad med på langt sigt?

Et halvt år senere

Seks måneder senere evaluerede man igen, og her fandt man, at de deltagere, der havde rykket sig på de første 10 uger, igen viste progression i forhold til adfærdsændring og fysisk aktivitet.

Så selv seks måneder senere blev folk ved med at rykke sig positivt. Det peger i retning af, at individuel personlig træning er en effektiv måde at ændre folks adfærd og øge deres fysiske aktivitet. To utroligt vigtige markører i forhold til livsstilsændringer.

Uden adfærdsændring er fysisk aktivitet ligegyldigt

Men hvorfor er det så vigtigt at ændre adfærd, når man ønsker at smide de overflødige kilo, blive større og stærkere eller opnå andre fysiske mål (som tit afføder positive psykiske ændringer samtidig)? Det er det, fordi din nuværende adfærd har bragt dig i den position, du er i nu. En position, du ønsker at ændre.

Uanset, hvor hårdt du træner, rykker du dig ikke, hvis du har en destruktiv spise-adfærd. Eller hvis du ikke sover nok. Eller bare får slappet af. Din krop kan ikke presses til at makke ret – det hele skal spille sammen. Når du begynder at bevæge dig mere, vil du opleve en forskel og se resultater. Men resultaterne er flygtige, hvis din adfærd ikke understøtter dem.

Hvorfor er slanke mennesker slanke, selvom de ikke umiddelbart gør noget for det? Deres adfærd sørger for det. Slanke mennesker har ofte højere NEAT (LINK TIL NEAT-artikel) og træffer mere fornuftige valg i buffeten, Samtidig er de også ofte mere aktive, når de har fri.

Og det er bare nogle eksempler. Hvis din adfærd er kontraproduktiv i forhold til din fysiske aktivitet (du kan jo godt være aktiv, men spise som et barn = slik og kage hele tiden), så rykker du dig ikke i det lange løb, men kun her og nu.

Hvorfor er personlig træning så effektivt?

Studiet viser, at personlig træning kan være yderst effektivt til at rykke både adfærd og fysisk aktivitet. Det er klart, at studiet ikke kan bruges til at sætte to streger under, at personlig træning er effektivt – men vi oplever bare gang på gang, at vores klienter omfavner forandring over tid og på den måde bliver bedre til at holde den, når/hvis de stopper. Jeg skriver “hvis”, fordi mange bliver hooked på den ugentlige træning og det sammenhold, vi har med bootcamps og lørdagstræninger, så de ikke ønsker at stoppe. Men valgte de at stoppe, ville de være langt bedre rustede til at køre videre selv, end hvis de bare havde hoppet på en tilfældig suppekur i 10 uger.

Ud over den forpligtelse du får over for din træner, får du også mulighed for at spørge til råds, sparre og i det hele taget dele bekymringer og lignende omkring din nye levemåde med din træner. Det betyder, at du ikke er alene med de store ændringer, der sker. Du har altid en at sparre med og spørge til råds, og når du så vælger at stå på egne ben, er du rent faktisk blevet “uddannet” til at gøre det.

Og derfor mener vi, personlig træning er så effektivt. Fordi du rent faktisk lærer, hvorfor du gør, som du gør og, hvorfor det virker.

 

 

Skriv et svar