You are currently viewing Tarmbakterier kan være årsag til overvægt

Nye forskningsresultater fra Københavns Universitet peger på, at nogle af os har en sammensætning af tarmbakterier, der trækker ekstra meget næring ud af maden. Den forskning kan hjælpe os med at forstå, hvorfor nogle tilsyneladende tager mere på end andre, selvom de spiser nøjagtigt det samme – i de samme mængder.

Hvad blev undersøgt?

Forskerne undersøgte energiindholdet i 85 danskeres afføring. Målet var at fastslå, hvor gode deres tarmbakterier var til at optage næringen i maden. Samtidig kortlagde forskerne de enkelte deltageres sammensætning af netop tarmbakterier.

Hvad viste deres undersøgelser?

Ifølge forskerne tilhører omkring 40% af deltagerne en gruppe, hvor tarmbakterierne trak mere næring ud af maden sammenlignet med den resterende del af gruppen. De deltagere, hvis bakterier trak mest næring ud af maden, vejede i snit 10 % mere – her oversat til omkring ni kilo.

Det betyder ikke, at du tager mere på end andre, hvis din sammensætning af tarmbakterier minder om ovenstående gruppe. Det kan dog være en af nøglerne til at forstå, hvorfor nogle tager mere på end andre.

Sammensætningen af tarmbakterier er vigtig for din vægt

Resultater peger i retning af, at din vægt ikke kun bestemmes af motion og fødevareindtag, men også sammensætning af tarmbakterier.

Tarmbakterierne, der var ekstra effektive til at optage næring, kaldes B-typen og domineres af Bacteroides-bakterier. Denne blev observeret i den ovenstående gruppe / 40% af deltagerne.

At “optage næring” eller “trække næring” ud af maden betyder, at kroppen får adgang til flere kalorier fra samme mængde mad – sammenlignet med andre uden denne sammensætning.

Det betyder dog ikke, at du tager mere på som sådan. Men indtager du flere kalorier/næring, end du forbrænder, tager du på – dette gælder stadig.

Overraskelser i undersøgelsen

FOrskerne troede på forhånd at de, hvor transporttiden for maden tog længst tid, også ville være de, der optog mest næring fra maden. Det viste sig dog at forholde sig stik modsat. Så deltagerne med den “dårlige” sammensætning af tarmbakterier både optog mest næring og havde den hurtigste transittid (det tager cirka 12-36 timer før kroppen har trukket al næring ud af maden).

Forsøg bekræfter tidligere muse-studie

Det er ikke første gang, forskere har forsøgt at undersøge, hvorvidt tarmbakterier havde indflydelse på vægtøgning.

Tidligere er der lavet forsøg på mus, som havde fået tarmbakterier fra henholdsvis overvægtige og normalvægtige mennesker – og fik her samme resultat.

Hvad betyder det for dig?

Lige nu betyder det ikke noget – i store træk. Sammensætningen af tarmbakterier er ikke noget, du bare lige måler/undersøger. Og i praksis ville løsningen på problemet være at spise anderledes end tidligere samt dyrke motion (hvis denne er ikke-eksisterende), hvis du oplever vægtøgning. Samme metode som alle, der ønsker at smide eventuel overvægt.

Men det kan muligvis forklare, hvorfor du føler, du tager mere på end andre, selvom du ikke spiser anderledes end dem.

Kilde: https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-022-01418-5

Skriv et svar