You are currently viewing KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

KOL er en betegnelse for kronisk sygdom i lungerne og opstår næsten altid som konsekvens af tobaksrygning i Danmark.

Lidelsen inddeles i sværhedsgrader; fra lette tilfælde uden symptomer til de helt svære tilfælde, hvor du skal have tilført ilt for at overleve.

Sådan rammer KOL

KOL kan ramme lungerne på flere måde og opstår som sagt næsten altid, fordi personen har røget:

  • Luftvejsforsnævring: Her skal du bruge flere kræfter på at trække vejret og vil med al sandsynlighed opleve åndenød ved fysisk aktivitet
  • Ødelæggelse af lungeblærer: Dette medfører at dit blod iltes dårligere, fordi lungerne bliver dårligere til at forsyne blodet med netop ilt.

Hos de fleste viser KOL sig først efter 60-årsalderen, men kan vise sig før.

Symptomer på KOL

Først og fremmest viser KOL sig ved åndenød, hoste og opspyt og hyppige infektioner i lungerne.

I de lette stadier er symptomerne kun til stede ved infektioner eller hård fysisk anstrengelse, men senere kan du bliver forpustet af helt små anstrengelser.

Oplever du svær nedsat lungefunktion, er der risiko for permanent iltmangel i blodet. Er lungernes funktion nedsat til under halvdelen af det normale, ledsages sygdommen ofte af sygdom i hjertet, afkalkning af knogler og depression.

Er du ryger, skal du være særlig opmærksom på især slimdannelsen, hoste og hyppige infektioner, da det er symptomer på KOL.

Lægen vil typisk få mistanke om KOL, såfremt du ryger og får tiltagende åndenød ved anstrengelse samt hyppige infektioner og hoste og slim fra lungerne.

Såfremt din læge mistænker KOL, vil du få målt din lungefunktion – en såkaldt spirometri.

Hvorfor får du KOL?

Rygning er den altoverskyggende faktor for KOL i Danmark. Over 90% af alle KOL-patienter ryger eller har været rygere.

Rygning igangsætter betændelse i lungerne. Denne skader slimhinden i luftvejene og ødelægger lungeblærerne, der ilter blodet. Luftvejene forsnævrer sig, så det bliver sværere at trække vejret, mens slimhinderne danner mere slim, hvilket øger risikoen for infektioner i luftvejene.

Op mod 40% af rygerne udvikler KOL og cirka 25% udvikler svær KOL, hvilket betyder, de skal have tilført ilt.

Mangeårig, dårlig behandlet astma kan også give permanent nedsat lungefunktion. Dette kan minde om KOL, men det giver sjældet problemer med at ilte blodet som KOL.

Hvordan behandles KOL?

Jeg ville ønske, der var en behandling, men det er ikke tilfældet.

Rygestop kan hjælpe med at standse forværring af sygdommen, mens medicin, fysisk aktivitet (træning) og behandling af tilstøndede sygdom kan lindre og måske forhindre forværring. Men uden et rygestop virker de fleste metoder overhovedet ikke.

Målet med behandlingen vil altid være at bevare lungernes funktion samt forbeyggelse af infektioner i lungerne.

Ud over behandling ordineret af lægen, kan du selv gøre et eller flere af følgende:

  • Rygestop
  • Reducer luftforening og passiv fygning
  • Fysisk aktivitet (ofte og højere intensitet end bare gang – du skal være forpustet)

Hvordan udvikler KOL sig?

KOL er en kronisk sygdom uden behandlingsmuligheder og udvikler sig gradvis med aftagende lungefunktion. Rygestop og rigtig behandling kan forsinke denne proces og langtidsudsigterne påvirkes i høj grad af rygestop.

Stopper du med at ryge, når lungernes funktion er god, er der gode langtidsudsigter. Fortsætter du, kan det ende med en invaliderende tilstand, hvor du får åndenød ved blot helt små anstrengelser og skal have ilt for at klare dig i hverdagen. Worst case kan KOL være dødelig.

Hvor udbredt er KOL?

Selvom KOL primært rammer rygere, er det faktisk en af de hyppigste kroniske sygdomme i Danmark. 10-15% af den voksne befolkning i Danmark har således KOL. Det svarer til omkring 300.000 mennesker, hvoraf cirka 50.000 har svær KOL.

Vi kan ikke helbrede KOL, men vi kan forbedre din kondition. Og heraf funktionen af dit hjerte-lunge kredsløb. Kombinationen af rygning, usunde vaner og dårlig kondition er ikke positiv, og hvis KOL dertil opstår har man en stor udfordring for sin almene velbefindende. Så stop rygning og start godt op med træning – Kontakt os endelig for et uforpligtende møde, så vi sammen kan lave en strategi for din sundhed.

Kilde: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme/kol/kol/

Skriv et svar